Sceneteppe - Ung Kultur Elev-visning høst 2021

Om arrangementet

Arrangementet er en fellesvising av hva Sceneteppe Ung Kulturs elver har jobbet med i termin 2 Høst 2021 for de alderbestemte partiene:  
Teaterlek, Teaterspirer, Knøtteteater, og Musikalpart.