Utleie

For å leie våre saler, ta kontakt med Jørgen Misje Wold: jorwol@fredrikstad.kommune.no

Leieprisene gjelder inntil 8 timer hvis annet ikke er avtalt. Standard er amfi inkludert teknikk. Eksklusiv lyd- og lystekniker.
Inkludert i prisen er vertskap/teknisk kjentmann/ billettører. Det kan i enkelte tilfeller vurderes ukespris/ pakkepris.

Vi kan bistå med markedsføring, ta evnt. kontakt med Malin Johnsen: manjoh@fredrikstad.kommune.no

 

Våre saler

Sal Grotta

Fasiliteter:
Grotta har 451 sitteplasser i amfi og en trivelig foajé med kiosk.
Vi kan sette opp salen som konserthall, og tar da inntil 700 personer stående.
(Leiepriser gjelder standard oppsett med amfi).

Kontakt Jørgen Misje Wold for å leie Blå Grotte. All leie gjelder for inntil 8 timer hvis ikke annet er avtalt. Se leiepriser nederst

Salen er godt utstyrt.

Lys
Ta kontakt med Simon Holt for å avklare behov.

Lyd
Ta kontakt med Morten Melsom for å avklare behov.

Konferanse/kurs/seminar
Videoprojektor - tilkobling med HDMI kabel på scenen
Skjerm og konferanseanlegg i rack på scenen

Servering
I foajéområde utenfor salen finnes en kiosk/bar.

 

Leiepriser Sal Grotta

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023:

Åpne arrangementer/forestillinger:

Kr. 20 000 pr arrangement/forestilling
Kr.   15 000 for ekstraforestillinger (gjelder samme dag)
Kr.   9 500 pr prøvedag. Max. 5 prøvedager.

Helligdager: Kr 22 000 pr forestilling

I tillegg til utleieprisene: 10% av billett-inntektene. 

 

Åpne arrangementer/forestillinger for ideelle kulturorganisasjoner

Kr. 7 000 pr arrangement/forestilling
Kr. 4 000 for ekstra forestillinger (samme dag)
Kr. 6 000 pr prøvedag. Max. 5 prøvedager

Helligdager: kr. 12 000 pr. forestilling/arrangement

I tillegg til utleieprisene: 10% av billettinntektene.

 

Lukkede arrangementer/arrangementer uten billettsalg:

Mandag - fredag:       kr. 20 000
Lørdag/søndag:          kr. 22 000
Helligdager:               kr. 28 000

 

Tillegg til leie av lokalet

- 5 000 leie av lydtekniker i inntil 8 timer
- 5 000 leie av lystekniker i inntil 8 timer
- 525 etter 8 timer, hverdager, pr time
- 625 etter 8 timer, helg, pr time
- 3 000 leie av teknikere til kun avvikling av forestilling
- 2 500 setting av fastlys
- 4 000 leie av flygel, inklusive stemming (flygel er i Blå Grotte)
- 2500 leie av piano, inklusive stemming (piano på Speilet)
- 525 rigging/servicepersonell inntil 5 timer hverdag/dagtid, pr time
- 625 rigging/servicepersonell inntil 5 timer kveld/helg, pr time
- 2 500 Rigging av bord og stoler i sal
- 2 000 Leie av projektor pr. dag Blå Grotte, profesjonelle
- 1 000 Leie av projektor pr. dag Blå Grotte, ideelle
- 1 000 Leie av projektor pr. dag Speilet, profesjonelle
- 500 Leie av projektor pr. dag Speilet, ideelle
- 500 Leie av trådløse mygger utover 6 sett, pr. dag, pr. sett
- 1 500 Leie av trådløse mygger utover 6 sett, pr. uke, pr. sett

Helligdager: Etter avtale

 

Sal Speilet

Fasiliteter: 166 seter i fast amfi og foajéområde utenfor salen.

Lys:
Ta kontakt med Simon Holt for å avklare behov.

Lyd:
Ta kontakt med lydansvarlig Morten Melsom for å avklare behov.

 

Leiepriser Sal Speilet

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2023

Åpne arrangementer/forestillinger, ordinære leietakere:

  • 12 000 pr arrangement/forestilling 6 500 pr ekstraforestilling (gjelder samme dag) 4 500 pr prøve, dag eller kveld 15 000 røde dager, per arrangement/forestilling

Åpne arrangementer/forestillinger for ideelle kulturorganisasjoner:

  • 5 000 pr arrangement/forestilling, mandag – søndag 4 000 pr ekstraforestilling (gjelder samme dag) 4 000 pr prøve, dag eller kveld (inntil 8 timer) 7 000 røde dager, per arrangement/forestilling

Lukkede arrangementer/forestillinger uten billettsalg:

  • 8 000 mandag – fredag, kl.08-16 12 000 mandag – fredag, kl.16-23 12 000 lørdag – søndag 15 000 røde dager

Tillegg til leie av lokale:

- 5 000 leie av lydtekniker i inntil 8 timer
- 5 000 leie av lystekniker i inntil 8 timer
- 525 etter 8 timer, hverdager, pr time
- 625 etter 8 timer, helg, pr time
- 3 000 leie av teknikere til kun avvikling av forestilling
- 2 500 setting av fastlys
- 4 000 leie av flygel, inklusive stemming (flygel er i Blå Grotte)
- 2500 leie av piano, inklusive stemming (piano på Speilet)
- 525 rigging/servicepersonell inntil 5 timer hverdag/dagtid, pr time
- 625 rigging/servicepersonell inntil 5 timer kveld/helg, pr time
- 2 500 Rigging av bord og stoler i sal
- 2 000 Leie av projektor pr. dag Blå Grotte, profesjonelle
- 1 000 Leie av projektor pr. dag Blå Grotte, ideelle
- 1 000 Leie av projektor pr. dag Speilet, profesjonelle
- 500 Leie av projektor pr. dag Speilet, ideelle
- 500 Leie av trådløse mygger utover 6 sett, pr. dag, pr. sett
- 1 500 Leie av trådløse mygger utover 6 sett, pr. uke, pr. sett

Helligdager: Etter avtale

Konferanse/kurs/seminarVideoprojektor - tilkobling med HDMI kabel på scenen.Skjerm og konferanseanlegg i rack på scenen.

Servering

I foajéområdet utenfor salen finnes en kiosk/bar.