Utleie

For å leie våre saler, ta kontakt med Jørgen Misje Wold: jorwol@fredrikstad.kommune.no

Leieprisene gjelder inntil 8 timer hvis annet ikke er avtalt. Standard er amfi inkludert teknikk. Eksklusiv lyd- og lystekniker.
Inkludert i prisen er vertskap/teknisk kjentmann/ billettører. Det kan i enkelte tilfeller vurderes ukespris/ pakkepris.

Vi kan bistå med markedsføring, ta evnt. kontakt med Jonas Qvale: joqv@fredrikstad.kommune.no

 

Våre saler

Sal Grotta

Fasiliteter:
Grotta har 451 sitteplasser i amfi og en trivelig foajé med kiosk.
Vi kan sette opp salen som konserthall, og tar da inntil 700 personer stående.
(Leiepriser gjelder standard oppsett med amfi).

Kontakt Jørgen Misje Wold for å leie Blå Grotte. All leie gjelder for inntil 8 timer hvis ikke annet er avtalt. Se leiepriser nederst

Salen er godt utstyrt.

Lys
Ta kontakt med Simon Holt for å avklare behov.

Lyd
Ta kontakt med Morten Melsom for å avklare behov.

Scene
Ta kontakt med Roy Nilsen  for å avklare behov.

Konferanse/kurs/seminar
Videoprojektor - tilkobling med HDMI kabel på scenen
Skjerm og konferanseanlegg i rack på scenen

Servering
I foajéområde utenfor salen finnes en kiosk/bar.

 

Leiepriser Sal Grotta

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2020:

Åpne arrangementer/forestillinger:

Kr. 14 500 pr arrangement/forestilling
Kr.   9 500 for ekstraforestillinger (gjelder samme dag)
Kr.   8 500 pr prøvedag. Max. 5 prøvedager.

Røde dager: Kr 18 000 pr forestilling I tillegg til utleieprisene: 10% av billett-inntektene. 5% ved barneforestillinger

Leie uten 10% av billettinntektene kr. 40 000 pr. arrangement.
Ekstra forestillinger kr. 22 500. Røde dager: Kr 47 500 pr forestilling

 

Åpne arrangementer/forestillinger for ideelle kulturorganisasjoner

Kr. 5 500 pr arrangement/forestilling
Kr. 3 000 for ekstra forestillinger (samme dag)
Kr. 4 750 pr prøvedag. Max. 5 prøvedager

I tillegg til utleieprisene: 10% av billettinntektene.
Helligdager: kr. 8 500 pr. forestilling/arrangement

 

Lukkede arrangementer/arrangementer uten billettsalg:

Mandag - fredag:       kr. 16 000
Lørdag/søndag:          kr. 18 000
Helligdager:               kr. 23 500

 

Tillegg til leie av lokalet

- 4 000 leie av teknikere i inntil 8 timer (lyd og lys)
- 450 etter 8 timer, hverdager, pr time
- 550 etter 8 timer, helg, pr time
- 2 500 leie av teknikere til kun avvikling av forestilling
- 2 000 setting av fastlys
- 3 500 leie av flygel, inklusive stemming (flygel er i Blå Grotte)
- 2500 leie av piano, inklusive stemming (piano på Speilet)
- 450 rigging/servicepersonell inntil 5 timer hverdag/dagtid, pr time
- 550 rigging/servicepersonell inntil 5 timer kveld/helg, pr time

Helligdager: Etter avtale

 

Sal Speilet

Fasiliteter: 166 seter i fast amfi og foajéområde utenfor salen.

Lys:
Ta kontakt med Simon Holt for å avklare behov.

Lyd:
Ta kontakt med lydansvarlig Morten Melsom for å avklare behov.

 

Leiepriser Sal Speilet

Satsene nedenfor gjelder fra 1. januar 2020

Åpne arrangementer/forestillinger, ordinære leietakere:

  • 8 500 pr arrangement/forestilling 5 000 pr ekstraforestilling (gjelder samme dag) 3 000 pr prøve, dag eller kveld10 500 røde dager, per arrangement/forestilling

Åpne arrangementer/forestillinger for ideelle kulturorganisasjoner:

  • 3 750 pr arrangement/forestilling, mandag – søndag3 000 pr ekstraforestilling (gjelder samme dag)2 750 pr prøve, dag eller kveld (inntil 8 timer)5 750 røde dager, per arrangement/forestilling

Lukkede arrangementer/forestillinger uten billettsalg:

  • 5 750 mandag – fredag, kl.08-16 8 500 mandag – fredag, kl.16-23 8 500 lørdag – søndag10 500 røde dager

Tillegg til leie av lokale:

  • 4 000 leie av teknikere i inntil 8 timer (lyd og lys) 450 etter 8 timer, hverdager, pr time 550 etter 8 timer, helg, pr time2 500 leie av teknikere til kun avvikling av forestilling2 000 setting av fastlys3 500 leie av flygel, inklusive stemming (flygel er i Blå Grotte)2 500 leie av piano, inklusive stemming (piano på Speilet) 450 rigging/servicepersonell inntil 5 timer hverdag/dagtid, pr time 550 rigging/servicepersonell inntil 5 timer kveld/helg, pr time

Helligdager: Etter avtale

Konferanse/kurs/seminarVideoprojektor - tilkobling med HDMI kabel på scenen.Skjerm og konferanseanlegg i rack på scenen.

Servering

I foajéområdet utenfor salen finnes en kiosk/bar.